Nowości

SYSTEM SKŁADANYCH ZAPÓR PRZECIWPOWODZIOWYCH

Występowanie zjawisk naturalnych zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz jego mieniu, takich jak powódź, ma i będzie mieć miejsce w naszym klimacie. Powtarzające się corocznie powodzie na terenie kraju (w wielu przypadkach kilkakrotnie na tym samym obszarze) oraz skala szkód, zniszczeń i tragedii towarzyszących temu zjawisku potwierdzają potrzebę podjęcia wcześniejszych działań mogących ograniczyć lub wręcz wyeliminować negatywne skutki ich występowania. Ochrona przed skutkami powodzi wymaga nie tylko znajomości stanu zagrożenia, ale także umiejętności wykorzystywania różnego rodzaju rozwiązań organizacyjnych i technicznych z zakresu profilaktyki przeciwpowodziowej. Rozmowy przeprowadzane z poszkodowanymi potwierdzają konieczność zastąpienia uciążliwych, mało skutecznych oraz kosztownych metod tradycyjnych metodami bardziej efektywnymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firma FERAX Sp z o.o. proponuje usprawnienie realizowanych do tej pory działań profilaktyczno – ratowniczych oraz zminimalizowanie ich kosztów poprzez zastosowania szeregu nowych, skuteczniejszych środków oraz modernizacji lokalnych systemów zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Jednym z takich rozwiązań jest opracowany przez zespół autorski „System składanych zapór przeciwpowodziowych”. System oparty jest na technologii składanych podpór stalowych, połączonych stalowymi listwami oraz płytami oporowymi z polietylenu, które po uszczelnieniu arkuszami folii i zabezpieczeniu elastycznymi spinaczami stanowią skuteczną barierę ochronną o dowolnej długości. Zapora konstruowana jest z modułów o szerokości 1 metra, w 3 rozmiarach zależnych od przewidywanej wysokości spiętrzenia słupa wody. Dostępne są trzy wysokości modułu: 1 m, 1,5 m. lub 2 metry.

Przeznaczeniem systemu zapór tego typu jest obrona przed niszczącym działaniem powodzi, podtapianiem oraz zalewaniem przez wezbrane wody rzek, otwartych zbiorników wodnych i innych urządzeń hydrologicznych. Umożliwia on znaczne podniesienie poziomu zabezpieczenia w krótkim czasie i na dowolnej długości. System pozwala również "punktowo" bronić pojedyncze, konkretne obiekty np. budynki mieszkalne, ujęcia wody, oczyszczalnie, stacje paliw itp. Może też, w razie potrzeby, być wykorzystany do budowy niewielkich zbiorników wodnych oraz do tworzenia kontrolowanych wylewów na przygotowanych terenach (np. na nadrzecznych łąkach), osłabiając dzięki temu siłę działania fali uderzeniowej wody. Decydującym czynnikiem w przypadku zagrożenia powodziowego jest czas. Właściwe przygotowanie i działanie może pozwolić uniknąć lub w znaczący sposób zminimalizować wysokość strat. Zastosowanie proponowanych zapór lekkich, przenośnych i szybkich w montażu, zapewnia spełnienie tych wymagań a zastosowane materiały pozwalają na wieloletnie wykorzystanie posiadanych zapór.

Zobacz cały opis tutaj