Wskaźniki poziomu ( z obracającym się skrzydłem, mocowane w płaszczu lub dachu silosu)

Wskaźniki poziomu typu ILT

opracowano do elektrycznej sygnalizacji za pomocą ruchu obrotowego minimalnego lub maksymalnego poziomu materiału wewnątrz pojemników, koszy lub silosów.

Dopóki obecny będzie materiał, dopóty łopatka obrotowego wskaźnika poziomu ILT nie będzie się obracać. Jak tylko poziom materiału opadnie poniżej promienia łopatek, uruchamia się obracania aktywując inne podzespoły systemu. Z amontowane na górze lub z boku wskaźniki są często używane do materiałów o gęstości usypowej w zakresie od 0,5 t/m³ do 2 t/m³.