Automatyczny oddzielacz worków typu RSA

Opis

Automatyczny oddzielacz worków typu RSA zbudowany jest z modułu rozdzielającego, który składa się z koryta zawierającego ślimak rozdzielający do pracy pod dużym obciążeniem uzupełniony o odpowiedni silnik z przekładnią i z modułu sortującego, który składa się z poziomego, cylindrycznego kształtu sita obrotowego także wyposażonego w moduł napędowy. W górnej części modułu sortującego można zamontować odpowiedni odpylacz wyposażony w wentylator odciągowy. Opcjonalnie, rozdzielacz RSA dostarczany jest z przyłączeniowymi króćcami do centralnego filtra odpylającego. Automatyczna stacja opróżniania worków typu RSA używana jest do rozdzielania i opróżniania worków/toreb wykonanych z pojedynczej warstwy lub wielu warstw papieru, polietylenu, papieru wyścielonego polietylenem, tkanego plastyku lub tkanego plastyku wyścielonego polietylenem. Worki/torby są ładowane ręcznie lub poprzez przenośnik taśmowy do wlotu, który pokryty jest osłoną przeciwpyłową. Worki spadają z taśmy na bez wałkową spiralę do pracy pod dużym obciążeniem. Cienkie worki są rozrywane wskutek uderzenia. Worki wielowarstwowe lub worki wykonane z elastycznego materiału plastikowego są wciągane przez powoli obracający się ślimak i rozdzierane przez efekt cięcia pomiędzy ślimakiem a korytem. Efekt ten nasila się dzięki wymiennemu panelowi ze zintegrowanym systemem nożowym w korycie. Po rozcięciu spirala przenosi rozerwane worki i ich zawartość na sito obrotowe. Tkane worki/torby plastikowe otwierane są przez komplet wielu tarcz tnących zamontowanych w górnej części otworu wlotowego. Z awartość worka spada przez siatkę sita do urządzenia zbiorczego zamontowanego na wylocie z urządzenia. Poprzez obracanie i delikatną wibrację sita (ze względu na opatentowaną konstrukcję) worki zostają całkowicie opróżniane. Łopatki zamontowane na bębnie sita wielokrotnie podnoszą opróżnione worki. W ten sposób worki są ostatecznie opróżniane z pozostałości materiału. Nachylenie łopatek pomaga w przesuwie worków w kierunku wylotu sita, gdzie spadają one do zamontowanego kompaktora worków typu COM.