HOPPERJET

Opis

HOPPERJET jest małym filtrem wentylacyjnym do instalacji w pośrednich zbiornikach magazynujących lub wagowych.

HOPPERJET jest kompaktowym filtrem odpylającym do zbiorników napełnianych mechanicznie. Pył, który jest oddzielany od powietrza poprzez pojedynczy element filtrujący POLYPLEAT lub filtr workowy, spada do zasobnika po tym, jak zintegrowany układ dysz czyszczących wewnątrz obudowy usunął cząstki pyłu z elementów filtracyjnych.