Klapa podsilosowa opróżniania silosa VFF

Opis

Klapa podsilosowa opróżniania silosa VFF jest wykonana z jednoczęściowego korpusu ze stali węglowej, powleczonego kompozytem polimerowym SINT. Dzięki czterem narożnym otworom fasolowym, zintegrowany górny kołnierz pokazany na górnym lewym zdjęciu, może zostać dostosowany do różnych rozmiarów kołnierzy wylotowych silosa. Talerz klapy jest wykonany ze stali węglowej poddanej obróbce powierzchniowej.

Są one stosowane w zakładach produkujących materiały budowlane, wszędzie tam, gdzie wymagane jest przerwanie strumienia transportowanych grawitacyjnie suchych materiałów. Są one montowane pod zasobnikami, pojemnikami lub silosami. Dzięki ich specjalnej konstrukcji i zastosowanym do budowy materiałom, stanowią one od wielu lat szczególnie uzasadnione ekonomicznie i sprawne rozwiązanie.