Przenośniki ślimakowe korytowe CA

Opis

Modułowy system korytowych przenośników ślimakowych cechuje różnorodność zastosowań oferowanych w zakresie przenoszenia materiałów pylistych i ziarnistych. Przenośniki ślimakowe CA produkowane są ze stali węglowej z odpowiednim wykończeniem powierzchni. W skład przenośników ślimakowych CA wchodzą koryta w kształcie „U” bądź „V” z co najmniej jednym otworem wylotowym, łożyska końcowe na każdym końcu koryta. Spirale przyspawaną na rurze centralnej z tulejką sprzęgającą na każdym końcu, dwa łożyska końcowe zakończone uszczelnieniem wału, kilka łożysk pośrednich, których liczba zależy od całkowitej długości przenośnika ślimakowego, oraz z przykręconych modułów pokrywowych koryta. Korytowe przenośniki ślimakowe CA są ponadto wyposażone w silniki z przekładniami odpowiednio do zastosowania. W zależności od rodzaju przenoszonego materiału przenośniki ślimakowe korytowe produkowane są w wersji lekkiej, średnio-ciężkiej oraz w wersji ciężkiej. Wszystkie typy podajników są również dostępne w wersji ATEX Strefa 22.

Przenośniki w wersji nisko-obciążeniowej (lekkiej) CAL , stosowane są głównie dla przenoszenia materiałów sypkich przy produkcji pasz, a także w produkcji proszków do prania i detergentów.
Wersja średnio-obciążeniowa przenośnika, CAP wykorzystywana jest głownie w przemyśle produkcji pasz, obróbce drewna, przemyśle chemicznym i technologii ochrony środowiska, znajdując zastosowanie w oczyszczalniach ścieków jak i w przemyśle.
Wersja wysoko – obciążeniowa przenośnika ślimakowego korytowego, CAE, znajduje zastosowanie głównie w sektorze cementowym / wapienniczym / gipsowym, jak również w górnictwie. W zależności od rodzaju zastosowania dostępne są różne typy spiral, wlotów i wylotów.