Mieszalniki porcjowe jednowałowe WBH

Opis

Poziome, mieszalniki jednowałowe do pracy porcjowej składają się z bębna mieszającego z wlotem, wylotem i króćca odpowietrzającego, wału mieszającego, dwóch zamykających bęben ścian, do których zamocowane są zespoły łożysk kołnierzowych wraz ze zintegrowanym, regulowanym modułem uszczelniającym wałka i zespołu napędowego wraz z transmisją mocy. Narzędzia łopatkowe typu lemieszowego lub nachylonej łopatki wirnika obracają się jako narzędzia mieszające w specjalnym układzie na wałku mieszalnika w poziomym, cylindrycznym bębnie. W wyniku tego powstaje zawirowanie produktu mieszanego, które nieustannie wciąga wszystkie cząstki wyrobu w proces mieszania. Unika się tworzenia stref martwych punktów lub powolnego ruchu w bębnie mieszającym, co zapewnia dokładne wymieszanie. W niektórych przypadkach w celu uzyskania wymaganego efektu mieszania, można zainstalować oddzielnie napędzane noże wysokoobrotowe. Działanie poziomego mieszalnika jednowałowego do pracy okresowej opiera się na zasadzie mechanicznej fluidyzacji produktu mieszanego. Specjalny kształt, położenie i szybkość obrotu narzędzi mieszających, generuje odśrodkowy ruch wirowy, co umożliwia trójwymiarowe przemieszczanie materiału i łączenie z pozostałymi. Gwarantuje to, że składniki o innej wielkości cząstek i gęstości nasypowej będą doskonale zhomogenizowane i wymieszane z wysoką precyzją w możliwie najkrótszym czasie. Mieszalniki typu porcjowego używane są do mieszania suchych proszków, granulatów lub krótkich włókien, do zwilżania, zbrylania i granulacji niektórych materiałów lub do mieszania cieczy lub past o niskiej lepkości.