Rękawy załadowcze ZG

Opis

Rękawy załadowcze ZG stosowane są do sprawnego, bezpyłowego załadunku suchych, pylistych masowych substancji stałych do cystern. Urządzenia posiadają zwężające się wewnętrzne stożki hamujące przepływ materiału i podwójny miech zewnętrzny zapewniający usuwanie pyłu. W dolnej części rękawa załadowczego znajduje się stożek SINT pokryty polimerem o specjalnych właściwościach uszczelniających do przyłączenia do zbiornikowca. Teleskopowe miechy załadowcze Z G nadają się do załadunku ciągłego przy maksymalnej szybkości przepływu 250m³/h materiału masowego. Wylot może być wyposażony w mechanizm przeciw rozsypowy, który działa jako korek pyłoszczelny przy podnoszeniu rękawa załadowczego. Urządzenie posiada wyciągarkę ręczną lub elektryczną. Króciec boczny na rurze załadunkowej można przyłączyć na miejscu do zewnętrznego filtra odpylającego.

Rękaw załadunkowy opuszczany jest najpierw z położenia gotowości do rynny zasypowej wlotu cysterny. Po osadzeniu stożka wylotowego rękawa na rynnie wlotu do cysterny, zamontowana poza skrzynią transmisyjną zwrotnica luźno zwisającego kabla zatrzymuje opuszczanie miecha. Wyłącznik krańcowy w skrzynce transmisyjnej zatrzymuje zarówno rozciąganie, jak i skracanie się miecha. Z aładunek materiału rozpoczyna się po otwarciu zaworu wylotowego silosa. Podczas załadunku cysterny, powłoka polimerowa SINT stożka wylotowego spełnia rolę idealnego uszczelnienia przeciwpyłowego. Z wrotnica luźno zwisającego kabla uruchamia dalsze rozciąganie się miecha w miarę osiadania cysterny pod wpływem wzrostu jej masy. Urządzenie monitorujące poziom zainstalowane w środku stożka wylotowego sygnalizuje maksymalny poziom materiału w komorze cysterny i nakazuje zamknięcie zaworu wylotowego silosu. Po około 10 sekundach rozpoczyna się skracanie się miecha i powrót do położenia gotowości, aby filtr zewnętrzny mógł odessać pozostałą w przestrzeni miecha ilość pyłu. Po całkowity skróceniu się miecha, wyłącznik krańcowy kabla w skrzynce transmisyjnej przerywa pracę urządzenia.