Systemy do napełniania big bagów RBB

Opis

Stanowiska do napełniania big bagów typu RBB składają się ze stalowej ramy oraz modułu napełniania worków zawierającego nadmuchiwalne uszczelnienie, które hamuje ucieczkę pyłu podczas procesu napełniania. Stanowiska do napełniania big bagów typu RBB umożliwiają sprawne napełnianie opakowań masowych. Puste elastyczne, pośrednie opakowanie zbiorcze doczepia się do czterech napinaczy w górnych rogach ramy. Następnie wlot worka naciągany jest na załadunkową rurę spustową stanowiska. Procedura napełniania rozpoczyna się po nadmuchaniu uszczelnienia wokół wlotu worka. Po napełnieniu elastycznego worka zostaje on podniesiony wózkiem widłowym i przeniesiony do miejsca docelowego po zdjęciu go ze stalowej ramy.