Systemy do rozładunku big bagów SBB

Opis

Systemy do rozładunku big bagów typu SBB składają się ze stalowej ramy uzupełnionej o kosz do rozładunku materiałów i ruchomej, górnej poprzeczki służącej do podnoszenia napełnionego worka za pomocą wózka widłowego ze stacji. Stacja SBB stanowi modułowy system służący do rozładunku elastycznych, pośrednich opakowań zbiorczych (big bagi) w różnych konfiguracjach w zależności od zastosowań. Łatwe wprowadzenie elastycznego big baga i bezpyłowy rozładunek wraz z szeregiem opcji czynią stację rozładunku SBB niezwykle przyjaznym urządzeniem dla użytkownika. Cztery pętle elastycznego opakowania zbiorczego doczepiane są do haków oddzielnej poprzeczki uprzednio leżącej na wierzchu elastycznego opakowania zbiorczego. Poprzeczka z doczepionym elastycznym, pośrednim opakowaniem zbiorczym jest następnie zabierana przez wózek widłowy i wprowadzana do ramy stacji SBB. Po osadzeniu elastycznego, pośredniego opakowania zbiorczego na kauczukowym uszczelnieniu kosza rozładunkowego, wylot zamykający linę elastycznego, opakowania zbiorczego może zostać przeciągnięty przez śluzę kontrolną kosza rozładunkowego.