Dysze napowietrzające

Opis

Dysze napowietrzające można łatwo montować na zbiornikach lub silosach na zewnątrz, co czyni je szczególnie przydatnymi do montowania od tyłu zbiorników lub w przypadkach, gdy nie można uzyskać dostępu do zbiornika. Plastikową wkładkę ze spiekaną dyszą metalową trzeba nakręcić na stalową złączkę wkrętną (tzw. smoczek), którą poprzednio przyspawano na zewnątrz silosu lub zbiornika. Następnie można wykonać podłączenie do instalacji sprężonego powietrza. Dysze napowietrzające używa się do drobnych materiałów pylistych przy ciśnieniu roboczym dysze U025 – 0,2 bara, dysze U060 przy cisnieniu1 bara .