Młotki typu PJ

Opis

Młotki typu PJ uzupełniają działanie mechaniczne młota typu PS o sprężone powietrze rozchodzące się po powierzchni otaczających ścian oraz po magazynowanym materiale. Powodują także wzmożenie wibracji uderzeniowych. Nadaje się najbardziej do materiałów mających tendencję do tworzeniu zawisów i do materiałów o własnościach higroskopijnych. Młotek typu PJ uruchamiany jest pneumatycznie lub elektropneumatycznie i jednocześnie wytwarza nieprzerwany uderzenia młota i rzut powietrza wzdłuż ściany silosu oraz wewnątrz zmagazynowanego materiału, co nasilają mechaniczne uderzenia młota. Połączony efekt radykalnie rozwiązuje problemy z przepływem masowym.