Młoty pneumatyczne typu PS

Opis

Młoty pneumatyczne typu PS do pracy nieciągłej należą do tych urządzeń wspomagających przepływ, które działają niszcząco jako kruszarki zawisów materiału. Energia mechaniczna uwalniana w regularnych odstępach, w chwili kolizji, przenoszona jest przez ścianę zbiornika na zmagazynowany materiał. Młoty pneumatyczne MARTSHOCK nadają się do rozluźniania złogów materiałów sklejających się na ścianach, w rurach lub w zbiornikach i jako kruszarki zawisów materiału w silosach. Impuls podmuchu prowadzi do całkowitego oderwania się złogów lub opadnięcia zawisu materiału. Młoty pneumatyczne MARTSHOCK nadają się szczególnie do zamocowania od tyłu w istniejących stożkach silosów lub koszy w razie gdy nie będzie pożądane opróżnianie lub borowanie ściany silosu.

Uderzenia młota pneumatycznego powodują nagłe uderzenie w ścianę, na której zamocowane jest urządzenie. Nadaje się do zbiorników każdego kształtu i wielkości.